Litteraturpuljerne under Statens Kunstfond

Jeg har søgt Statens Kunstfonds litteraturpuljer en hel del gange. Som forfatter, men også som frivillig i en lokal kulturgruppe og som ansat i Fantask. I denne artikel giver jeg fremtidige ansøgere en håndfuld tips.

For et par uger siden besøgte jeg Frederikssund Bibliotek for at fortælle om mine erfaringer med at søge puljerne hos Statens Kunstfond. Det slog mig efterfølgende, at andre forfattere måske kunne have gavn af den viden, jeg delte ud af til foredraget. Og da jeg begyndte på artiklen her, slog det mig også, at da jeg begyndte at søge fondene i sin tid, ville jeg have ønsket, at en eller anden venlig sjæl lige havde givet mig en introduktion og måske endda, at sjælen havde manet til besindighed: Lad være med at tage de afslag så personligt. De er en del af branchen.

Helt ærligt, så føltes de første afslag som en mavepuster leveret af en mukkert. De var lige ved at tage modet fra mig. Nu – mange ansøgninger, afslag og tildelinger senere – er jeg glad for, at jeg ikke lod mig slå ud. På tværs af mit virke har jeg som forfatter, frivillig i en kulturforening og ansat i Fantask, fået tildelt midler for 120.000 kr., og jeg har fået afslag for stort set det samme. Jeg har sendt omkring 20 ansøgninger, og for mit vedkommende går ca. hver anden igennem.

Den kulturelle kapital

I arbejdet med at skrive artiklen her, slog det mig også, at der er et klasseelement i hele set-up’et med fondssøgning. Første gang, jeg blev opmærksom på det, var tilbage i 2020, da jeg lyttede til Rosas Reality Radio. En af Rosas pointer var nemlig, at ikke alle er lige stillet, når det kommer til fondssøgning og finansiering af deres kunst. Nogle kunstnere vokser op i hjem, hvor den kulturelle kapital er høj, hvor netværket strækker sig ud i medieverdenen, og hvor menneskerne omkring dem har viden og knowhow om, hvordan man begår sig i branchen. Herunder hvordan man søger fonde. Det kan selvfølgelig lyde ubehageligt, især hvis man lider af borgerlige tendenser, at ikke alle har samme muligheder for at få kunststøtte. Ikke desto mindre tror jeg, at det er sandt. Rosas Radio fik mig til at reflektere over mine egne privilegier, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de har været afgørende for, at nogle af mine ansøgninger er blevet tildelt støtte.

For selvom jeg ikke er vokset op i et hjem med klaver, så har jeg andre fordele. For det første har jeg en lang videregående uddannelse, og for det andet har jeg været ansat i både Københavns Kommune og Region Hovedstaden. Her har jeg lært at afkode det kancellisprog, som offentlig kommunikation ofte er pakket ind i. Og jeg kender til de procedurer og sagsgange, som ethvert offentligt bureaukrati består af. Jeg har derfor en forforståelse af, hvad det er for en maskine, jeg træder ind i, når jeg skal til at søge fonde. Jeg kan spotte de kriterier, som min ansøgning skal leve op til, og jeg kan gennemskue ansøgnings- og afrapporteringsprocessen.

Jeg kan ikke krænge min tillærte privilegie-kappe af mig og trække den over skuldrene på andre håbefulde ansøgere, men jeg kan give andre en guide til puljeansøgninger, og på den måde minimere nogle af de udfordringer som nye ansøgere støder på. Det er mit mål med denne artikel.

Og selvom jeg har bestræbt mig på at give guidance, at lette overblikket og give en indføring i de forskellige puljer, så er mit bedste (og mest banale råd) fortsat: At håbefulde ansøgere ikke må lade sig slå ud af afslag. Bliv ved. Og gør afslagene til den benzin, der gør din næste ansøgning endnu bedre.     

Få styr på det praktiske først

Statens Kunstfonds litteraturpuljer styres via Tilskudsportalen, hvori dine ansøgninger håndteres. For at kunne sende en ansøgning skal du være oprettet i Tilskudsportalen. Hvis du søger støtte til dig selv, kan du anvende dit MitID til at oprette dig. Din brugerprofil i Tilskudsportalen vil således blive forbundet med din NemKonto, hvorfor alle informationer om tildelt honorar og støtte automatisk leveres videre til skattemyndighederne. Det er smart og let.

En del forfattere er aktive i foreninger og kulturinstitutioner eller bijobber måske inden for bogbranchen. Hvis du sidder sådan et sted, eller hvis du som forfatter indgår i et samarbejde og søger på vegne af en frivillig organisation, skole, bibliotek, forening eller virksomhed, så skal du eller en af dine kollegaer/samarbejdspartnere være oprettet med ”medarbejder MitID”. Processen med at få et sådan tildelt kan godt være en smule langsommelig, så gå i gang i god tid.

Det er vigtigt, at du skelner mellem puljerne. Nogle af puljerne kan du søge som forfatter selv, andre skal søges af enten dit forlag, en forening, en skole eller en anden organisation. Hvis du f.eks. er med til at arrangere en litteraturfestival, så er det vigtigt, at ansøgningen afsendes af den institution, som afholder festivalen. Hvis du kommer til at søge fra din private profil, så beskattes du af det fulde beløb, der udbetales.   

Vær opmærksom på, at selvom puljerne er åbne nu (25.05.23), så er de ikke aktive og kan derfor ikke søges. Som tommelfingerregel kan de først søges en måned op til deadline. Når en pulje er aktiv, vil du kunne se den inde i Tilskudsportalen. Du kan tilmelde dig notifikationer, så du får en mail, når tiden nærmer sig.

Start med at læse puljebeskrivelserne igennem. Er der en af puljerne du vil søge, så download skabelonerne (hvis der er sådan nogle) med det samme. Læs skabelonerne igennem og få overblik over alle de informationer, du skal levere. Skal du ud og finde samarbejdspartnere, så gør det først. Det tager lang tid.

Skriv ansøgningsfristen ind i din kalender. At udarbejde puljeansøgninger er ikke gjort på en formiddag, og ofte tapper du ind og ud af skrivningen, fordi du mangler informationer. Hav altid puljens deadline for øje. 

Litteraturpuljerne

Der er 11 forskellige litteraturpuljer, og jeg gennemgår kun nogle af dem overfladisk herunder. Min gennemgang er langt fra fyldestgørende, så det er vigtigt, at du selv klikker dig ind på Statens Kunstfond og læser alle kriterierne igennem for de enkelte puljer. Jeg har her blot forsøgt at fremhæve de væsentligste puljer og tilhørende kriterier. Betragt min gennemgang som et overblik, der sætter dig i stand til hurtigt at vurdere, hvilken pulje der passer til dit projekt.

Disclaimer: Legatudvalgene, der vurderer ansøgningerne, er valgt for fire år ad gangen, og når nye udvalg tiltræder, er det kutyme, at også puljerne ændrer sig. De nuværende udvalg skal skiftes i 2024: Læser du denne artikel efter den 01.02.2024 så vær opmærksom på, at puljerne kan have ændret sig.  

Arbejdslegater for litteratur                                                          
Ansøgningsfrist: 01.02.2024 kl. 14.00

Arbejdslegaterne er de mest eftertragtede af Statens Kunstfonds puljer. Som forfatter kan du søge et arbejdslegat og få tildelt enten 100.000 kr. eller 50.000 kr. Du kan søge om de 100.000 kr., hvis du har udgivet to værker, og 50.000 kr. hvis du kun har et enkelt værk bag dig. Er du endnu uudgivet, kan du ikke søge et arbejdslegat. Er du indskrevet på en uddannelse, som er godkendt til SU, kan du heller ikke søge et arbejdslegat. Hvert år uddeles der også et par tre-årige arbejdslegater fra samme pulje. De er på 855.000 kr. og gives til kunstnere, der tidligere har vist et særligt kunstnerisk talent.

Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning på max en side. Ansøgningen skal ikke indeholde informationer om din økonomiske situation. I stedet efterspørges dine refleksioner over din egen kunstneriske praksis.

Der skal ligeledes vedlægges en tekstprøve. Den må max være på 20 sider. Det kan være fra et tidligere værk (ikke ældre end 10 år), men legatudvalget efterspørger også tekstprøver fra det, du arbejder på, mens du skriver ansøgningen. Det er selvfølgelig muligt, at du medsender 10 siders uddrag fra tidligere værker, og 10 sider fra det værk du arbejder på.  

Det sidste, du skal vedhæfte, er en værksliste. Altså en oversigt over dine udgivne værker forsynet med titler og årstal. 

Det er kun, hvis du modtager det tre-årige arbejdslegat, at du skal skrive en efterfølgende beretning om legatets betydning for dit kunstneriske arbejde. Modtager du et af de andre legater, er der ingen krav om afrapportering.

Din ansøgning vurderes på din teksts kunstneriske kvalitet. Det nuværende legatudvalg vurderer ud fra nedenstående parametre:

  • Professionel kunnen, såsom sprogbeherskelse
  • Håndværksmæssig mestring (f.eks. streg, komposition, plot, strukturer og musikalitet)
  • Originalitet og vilje til at afsøge nye temaer og udtryk
  • Samfundsmæssig relevans
  • Kunstnerisk mod, nysgerrighed og ansporing til eftertanke

Vær opmærksom på, at der hvert år er mange, der søger arbejdslegater, og at det langt fra er alle ansøgere, der tildeles et legat. 

Forfattermøder for voksne                                                             
Ansøgningsfrist: 15.08.2023 kl. 14.00

Denne pulje bruges som støtte til forfatterfordrag, som du kender dem fra kulturforeninger og biblioteker mv. Som forfatter kan du ikke selv søge puljen. Den skal ansøges af det sted, som vil have dig ud og holde foredrag. Der udbetales som udgangspunkt 5.000 kr. i støtte pr. foredrag. Er der mere end to optrædende forfattere (max 3), så udbetales der 4.000 kr. pr. forfatter.

Arrangementet, der søges støtte til, må ikke være afholdt før ansøgningsfristen. Skriver du truecrime, krimier eller kendisbiografier, kan du ikke søge denne pulje. Hobbybøger, egnshistorie, selvhjælpsbøger og livstilsbøger er ligeledes diskvalificerede for at søge.

Som optrædende forfatter skal du have mindst et værk bag dig, og selve arrangementet skal være offentligt tilgængeligt og annonceret i øvrigt.

Udvalget, der vurderer ansøgningerne, forholder sig til forskellige parametre:

  • Forfatterens litterære kvalitet
  • Målgruppen
  • Arrangementets annoncering
  • Geografisk spredning
  • Antal ansøgninger

Puljen her er den nemmeste at søge, for ansøgningen skal indeholde meget få informationer og kræver ingen bilag. I Tilskudsportalen skrives navnet på forfatteren, stedet arrangementet afholdes, 300 tegn om arrangementets indhold og 600 tegn om målgruppen og annoncering. That’s it!

Levende litteraturmøder for børn og unge                              
Ansøgningsfrist: 15.08.2023 kl. 14.00

Denne pulje er identisk med ”Forfattermøder for voksne”, eneste forskel er, at der i denne pulje sigtes mod børn og unge. Puljen anvendes især af skoler/gymnasier, der ønsker forfattere ud og besøge deres klasser.

Når jeg har besøgt skoler og fortalt om min bog, er det denne pulje, som skolerne har søgt. Nogle skoler har været selvkørende og har selv søgt puljerne, andre har jeg hjulpet med ansøgningsprocessen.

Større litterære arrangementer og formidling                       
Ansøgningsfrist: 05.09.2023 kl. 14.00

Denne pulje er interessant for arrangører af litteraturfestivaler eller andre litteraturformidlende arrangementer af længere varighed. Du kan ikke søge den som forfatter. Ansøgningerne vurderes ud fra de samme kriterier som ”forfattermøder for voksne”, men der skal sendes væsentligt flere informationer ind. Der skal udfyldes en projektskabelon på ca. 5 sider, der bl.a. indeholder projektets budget. Her er det værd at nævne, at udvalget sjældent fuldfinansierer projekter. Du skal altså ud at finde alternativ finansiering ved sådan et arrangement. Husk i øvrigt at det også er medfinansiering at inddrage frivillige-timer eller løn til ansatte.

Kigger man på sidste års tildelinger, vil man se, at beløbene fra denne puljer svinger meget. Nogle projekter har fået støtte på 10.000 kr., mens andre større projekter har fået over 100.000 kr. i støtte. Det her er altså en pulje, der kan hjælpe både den lille læseklub og den store bogfestival.

Skvulp Festivalen i Holbæk har med held søgt denne pulje for at få mig og tre andre forfattere ud og fortælle om vores bøger og indgå i en debat om mænd i kriser, og i regi af mit arbejde for Fantask har jeg fået tilskud til at starte en Tegneserielæseklub for kvinder. Puljen her er meget fleksibel.

Huskunstnerordningen                                                                    
Ansøgningsfrist: 02.10.2023 kl. 14.00

Huskunstnerordningen kan du selv søge som forfatter, men den forudsætter, at du forinden har indgået en aftale med en institution, skole, forening eller lign. om et huskunstnerforløb.

Forløbet skal tilgodese formidling af kunst til børn og unge (0-25 år). Et projekt under huskunstnerordningen kunne f.eks. være et forfatterbesøg, hvor en forfatter henover en uge eller længere tid, underviser børn/unge i at skrive digte eller noveller.

Forløbet skal være gratis for deltagerne og være af længere varighed. Du skal indsende en projektbeskrivelse, en udfyldt budgetskabelon, et forfatter CV, et bilag som dokumenterer aftalen og et dokument, der præsenterer dit kunstneriske arbejde.

Man kan minimum søge om 20.000 kr., hvoraf 10% skal være betalt af den involverede institution eller af anden samarbejdspartner.   

Statens kunstfond har lavet en vejledning til, hvordan man kommer i gang med at skabe en huskunstnerordning. Den er god, så læs den.

Udfordringen med huskunstnerordningen er i mine øjne, at der ligger et kæmpe stykke arbejde i at løbe projektet i gang. Man kan hurtigt komme til at bruge rigtig mange timer på at lave ansøgningen, fordi dokumentationskravene er så store. Hvis ansøgningen ikke går igennem, så er det forholdsvis mange timer down the drain. Kravene er langt mindre til både arbejdslegaterne og forfattermødepuljerne.

Andre puljer hos Statens Kunstfond

Som sagt har jeg kun nævnt de puljer, som jeg selv har erfaringer med at søge. Udover de nævnte puljer, er der her en kort liste over de resterende puljer. Søg dig frem til dem via linket her.

Karriereprogram: Den unge kunstneriske elite
Ansøgningsfrist: 01.09.2023 kl. 14.00

Nordiske oversættelser
Ansøgningsfrist: 05.09.2023 kl. 14.00

Prøveoversættelser fra dansk
Ansøgningsfrist: 05.09.2023 kl. 14.00

Rejsetilskud for litteratur
Ansøgningsfrist: 05.09.2023 kl. 14.00

Udgivelsesstøtte
Ansøgningsfrist: 05.09.2023 kl. 14.00

Artist in Residence
Ansøgningsfrist: 02.10.2023 kl. 14.00

Derudover vil jeg gerne henlede opmærksomheden på Autorkontoen, som du finder hos Dansk Forfatterforening. Via Autorkontoen kan du søge arbejdslegater såvel som rejselegater. Den åbner for ansøgninger en gang til efteråret 2023. Der er også mulighed for at søge private fonde. Forlaget Historia har udarbejdet en oversigt over nogle af disse. Den finder du her.

Jeg håber, at artiklen har givet dig lyst til at søge nogle af puljerne hos Statens Kunstfond, og jeg ønsker dig alt mulig held og lykke med indsatsen – og dit forfatteri.


Artiklen er skrevet af Jannik Landt Fogt, der er forfatter til bogen Elektrisk blå som et 80’er digt. Derudover er han deltidsansat i den legendariske tegneseriebutik Fantask, hvor han skriver content til butikkens SoMe.

Følg ham på Instagram.

HAR DU ERFARING MED AT SØGE FONDE? MÅSKE VIL DU GERNE SKRIVE EN ARTIKEL OM DET?
SÅ HØRER VI RIGTIG GERNE FRA DIG PÅ KONTAKT@FIKTIONER.DK